Relationeel onderzoek

Relationeel onderzoek

Wanneer één of beide partners binnen een huwelijkscontract of samenwoningscontract ontrouw zijn binnen de relatie, is er sprake van overspel.

Wanneer een gerechtsdeurwaarder ontrouw bij de andere partner kan vaststellen door hem/haar op overspel te betrappen, kan op basis hiervan de alimentatie of onderhoudsuitkering die hem/haar was toegeëigend, wegvallen of verminderen, of dient de overspelige hierdoor een alimentatie te betalen.

  • onderzoek ivb met hoederecht en onderhoudsuitkeringen
  • Vooronderzoek vaststelling overspel (deurwaarder)
  • Voorhuwelijksonderzoek
  • Verzamelen van bewijsmateriaal ontrouw partners
  • Levenswandel kinderen etc.
  • Overspel ( deurwaarder )
  • Gevolgen voor alimentatie of onderhoudsuitkering

Wat kan MA Detectives voor u betekenen ?

MA Detectives kan u kwalitatief bewijsmateriaal aanleveren die uw vermoedens van overspel bevestigen, en uw juridische procedure ondersteunen.