Verhoren of interviewen van verdachten en getuigen

 Ziekteverzuim

Moraliteitsonderzoek & informatiegaring

U of één van de kinderen ontmoet een nieuwe partner. De ontluikende relatie ziet er veelbelovend uit. En toch vertelt uw gevoel u dat er iets niet klopt of zijn er zelfs concrete aanwijzingen die nader onderzoek vragen.

Wat kan MA Detectives voor u betekenen ?

Wij onderzoeken de achtergrond van het individu, de handelingen en gedragingen worden in beeld gebracht en getoetst in hoeverre deze in de maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien.